Skip to main content

Nyhetsarkiv

Hälften av svenskarna tror att Sverige kommer att vara kontantlöst inom 20 år

Kort är det betalmedel som svenska folket använder i störst utsträckning. Åtta av tio svarar att de använder kortbetalning varje vecka eller oftare medan sex av tio svarade detsamma om kontanter. I takt med att samhället digitaliseras förändras också våra betalmetoder. Flera av de nya digitala betalmetoderna är dock okända för svenskarna. Det visar undersökningen "Det kontantlösa samhället" som tittat närmare på svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder.


- Undersökningen visar att en stor grupp inte känner sig tillräckligt insatta i hur de nya betalmetoderna fungerar men att de nya digitala betaltjänsterna sakta börjar etablera sig, säger Lukas O Berg, vd Insight Intelligence. Leverantörerna av de olika digitala betaltjänsterna har ett viktigt informationsarbete framför sig.

Undersökningen, utförd av Insight Intelligence i samarbete med Västtrafik, .SE och Sigma, visar även att svenskarna har ett starkare förhållande till kontanter än vad vi kanske tidigare trott. Hela sju av tio tycker att kontanter är en mänsklig rättighet. Utvecklingen går mot ett samhälle där kontanter blir mer begränsat som alternativ i olika betalsituationer men där människors emotionella koppling, trygghetskänsla och vana att kunna betala med kontanter blir kvar.

- Kontanter som i olika former har funnits i tusentals år har en naturlig stark position som betalmedel, säger Niklas Arvidsson forskare på KTH och specialiserad på frågor som rör innovation och förändring i betalsystemet. Vi ser i undersökningen att förtroendet för olika betalmetoder är starkt kopplat till hur länge de har funnits i våra liv.

Förtroendet för kort och kontanter som betalmedel och transaktioner via internetbank är högt. 77 procent uppger att de har ett högt förtroende för kontoöverföringar via Internet. Förtroendet de nya mobila betaltjänsterna är lägre. Att äldre och mer etablerade betalningsmetoder inger ökat förtroende indikerar att tilliten utvecklas med tid och ökad tillgång till den teknik tjänsten kräver.

Undersökningen visar att nästan 50 procent av de tillfrågade att de tror att Sverige kommer vara ett kontantlöst samhälle inom 20 år. Dock tror 39 procent att detta aldrig kommer att ske.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord på uppdrag av Sigma, Västtrafik och .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur). Intervjuerna har genomförts av Sifo. 1000 personer i åldern 15 år och äldre har intervjuats per telefon ur ett slumpmässigt riksrepresentativt urval under augusti 2013. Undersökningen har tagits fram i samarbete med Niklas Arvidsson, forskare på KTH och specialiserad på frågor som rör det kontantlösa samhället.