Skip to main content

Nyhetsarkiv

Viktigt att visa att man är säkerhetsmedveten

Han får det att låta ganska enkelt när han beskriver sitt arbete och ger råd till butiksägarna.

- Säkerhet ska inte vara tråkigt och tungt. Det handlar mera om att förebygga och ligga steget före samt att visa utåt att man är säkerhetsmedveten, säger Niklas Sundin, ny säkerhetschef i Butikerna.

Som i många andra sammanhang måste det finnas det system. En butik är utsatt för olika former av risker och hot. Men det mesta kan förebyggas och det kan man få hjälp med på olika vis. Är man medlem i någon av Butikernas branschorganisationer så har man tillgång till såväl Niklas som det trygghetspaket som tagits fram tidigare.

Karriären har i princip alltid varit inriktad på säkerhetsfrågor och han har under årens lopp samlat på sig många olika kompetenser: personskydd, larmteknik, brandskydd, it-säkerhet, med mera. Erfarenhet av handel har han definitivt efter nio år som säkerhetsamordnare för södra Sverige på Apoteket AB. Tiden på Apoteket AB gav även erfarenhet av säkerhetsfrågor från läkemedelsindustri och kontorsmiljö.

- Det som skiljer Apoteket från övrig detaljhandel är egentligen bara sortimentet. Snatterier och stölder är lika vanliga där som i andra branscher. Möjligtvis kan man ha en annan problematik på grund av att vissa kunder är instabila, säger Niklas diplomatiskt och berättar att han hade tre val när Apoteket omorganiserades.

- Att flytta till Stockholm för att jobba med säkerhet, att söka ett annat arbete i annan bransch eller att starta eget. Jag valde det sista och har numera också ett samarbete med arbetsmiljö- och säkerhetskonsultföretaget Adapt AB i Stockholm.

Ett systematiskt säkerhetsarbete tillsammans med säkerhetsmedvetenhet är grunden. Finns detta så blir det bara roligt att jobba med säkerhetsfrågorna, menar Niklas.

- Man ska inte se det som en kostnad utan en investering med vilkens hjälp det går att spara pengar i slutänden.

Ett problemområde inom handeln är brandrisker, tycker Niklas och pekar på för mycket saker i bakutrymmen, skyltar som inte fungerar, gamla elkablar och andra risker. Ett annat är rånen. I förhållande till antalet butiker totalt sett så är det dock inga jättestora risker och utvecklingen går åt rätt håll.

- Men det är ändå minst två till tre personer som varje dag drabbas på sin arbetsplats och det måste man ha respekt för.

Man kan göra mycket med rutiner och med det personliga bemötandet.

- Att ständigt vara närvarande och visa folk som kommer in att man ser dem. Att ställa frågor om man blir misstänksam kan förebygga såväl stöld som rån. Samma sak gäller naturligtvis med interna brott, säger Niklas Sundin och påpekar att allt hänger ihop.

- Får man personalen säkerhetsmedveten så minskar helt enkelt riskerna.

Teknik underlättar och kompletterar men även här ska man diskutera igenom med sakkunniga innan man tar beslut. Slutna kontanthanteringssystem är naturligtvis bra, men inte alltid motiverade i förhållande till investeringen. Larm och lås har både förebyggande och begränsande effekt och kameraövervakning kommer troligen att öka sedan den nya lagen kom till.

- Problemet med kameror är att man ibland litar för mycket på dem.

Niklas Sundin uppmanar medlemmarna att höra av sig till honom för att få råd. Det är kostnadsfritt så länge det sker per telefon och ofta räcker det så. Tänk helt enkelt efter före, som det gamla ordstävet lyder.

Om det som inte ska hända, ändå händer, så gäller det att begränsa skadorna. Både rent fysiskt på platsen och för de människor som eventuellt drabbas.

- Har man rätt lösningar och ligger steget före så har man goda chanser till trygghet, avslutar Niklas Sundin.