Skip to main content

Nyhetsarkiv

Snuset förblir svenskt, e-cigaretter får säljas fritt och lakritspipan blir kvar

I tisdags godkände EU-parlamentet förslaget till nya tobaksregler. Resultatet var inte överraskande och fortsättning följer när ministerrådet tar beslut i början av nästa år.

- Det är bra att man lät snuset vara, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

I korta drag betyder beslutet följande:

• Cigarettpaketens varningstexter ska täcka minst 65 procent av ytan
• E-cigaretter ska inte klassas som läkemedel
• Beslut som rör det svenska snuset fattas av Sveriges Riksdag
• Slimcigaretter och mentholsmak är tillåtet tills vidare
• Tobaksimitationer är inte förbjudet

Bengt Hedlund poängterar att Svensk Servicehandel & Fast Food som branschorganisation inte har synpunkter på om snuset ska exporteras eller inte. Han kommenterar inte heller varningstexterna på cigarettpaketen, men kan inte låta bli att nämna den omskrivna lakritspipan.

- Det är ju ändå skönt att man slipper ett så löjligt beslut som det onekligen skulle ha blivit om man förbjudit den.

Att frågan om smaksättning med menthol skjuts upp i åtta år tycker Bengt Hedlund är klokt.

- Det är en lite mer komplicerad fråga än de övriga.

Att e-cigaretter får fortsätta att säljas fritt verkar det råda mer delade meningar om, än om de övriga frågorna. Marita Ulvskog (S) menar till exempel att dessa kommer att bli den nya "rökningen".

- Det handlar i slutänden om upplysning, säger Bengt Hedlund. Vare sig det gäller e-cigaretter eller mentholsmak. Om en vara är tillåten enligt lag så ska man inte belägga den med ytterligare restriktioner. Då är det i så fall bättre att ta bort den helt.

Några kommentarer saxade ur nyhetsfloran:

"Vi tar tillbaka makten över snuset. Om vi vill göra något med snuset ska det beslutas i Sveriges Riksdag, inte i EU."
Marita Ulvskog (S).

"Jag är besviken över att tobaksindustrin lyckades försvaga vår hälsopolitik med argument som är falska eller extremt svaga."
Carl Schlyter (MP)

"E-cigaretter är inte morötter. Det bästa är om man inte använder tobak över huvud taget eller blir beroende av nikotin. Men det goda får inte bli det bästas fiende. Det blir en väldigt konstig logik när vi låter det som är farligast fritt cirkulera men har hårdare regler för allt som är mindre farligt."
Christofer Fjellner (M)