Skip to main content

Nyhetsarkiv

Omstrukturering i leksaksbranschen när Lekia och Toyteam går samman i ny kedjebildning

Leksaksbranschen förändras från grunden när kedjorna Lekia och Toyteam går samman och bildar landets största leksakskedja med drygt 90 profilerade butiker och ytterligare ett 50-tal butiker anslutna på inköpsbasis. Totalt får den nya kedjekonstellationen en omsättning på över 800 MSEK till konsument.

Sammanslagningen sker genom att Toyteams butiker går in som medlemmar och delägare i Lekia. Kedjesupport, samordning av inköp, import, marknadsföring, IT mm kommer framöver att hanteras av Lekia AB med huvudkontor i Vellinge utanför Malmö.

Varumärket i den nya kedjan blir LEKIA. Merparten av Toyteams butiker kommer att omprofileras senast till hösten 2014.

- Detta är ett helt nödvändigt strukturgrepp för att möta framtidens utmaningar, och ett sätt för den specialiserade leksakshandeln att utvecklas på en allt mer konkurrensutsatt marknad, säger Magnus Berthling, som fortsätter som styrelseordförande i den nya kedjan.

- Leksakshandeln måste förnyas och förändras, från mer spännande butiker i bästa tänkbara lägen till en kostnadseffektivare varuförsörjning där ett utbyggt IT-stöd är viktigt.

För Toyteam innebär det att man nu samlas kring en gemensam identitet efter att butikerna tidigare arbetat under sina lokala profiler.

- Vi känner att tiden är mogen för att arbeta under ett starkt och rikstäckande varumärke. Lekia erbjuder oss ett väl utvecklat koncept där Toyteam går in och tillför viktiga volymer och många starka butikslägen, säger Peter Stenlund, vd och ordförande i Toyteam och som själv driver sex butiker i Stockholmsområdet.

Den nya kedjebildningen startar officiellt vid årsskiftet men förberedelserna är redan långt gångna.

- Vi räknar med att redan under hösten börja samordna våra sortiment, och att Toyteam under 2014 successivt kan börja sälja bla Lekias egna märkesvaror och andra produkter med ensamrätt, säger Thomas Axell, vd för Lekia AB.

Lekia bedriver en omfattande import av egna produkter, vilket sker i samarbete med danska Legekedæn och norska Ringo genom det gemensamma importbolaget Nordic Toys.

- Vi räknar med att redan nästa år dubblera våra importvolymer. Men vi vill också knyta ännu närmare band med branschens starka märkesleverantörer samt bli en möjlighet för små, innovativa nischaktörer att nå ut till marknaden genom vårt breda butiksnät. Vi kommer parallellt fortsätta utveckla vårt kunderbjudande, både med nya produktkategorier men också tjänster, säger Lekias vd Thomas Axell.

- Totalt representerar de tre kedjorna i Nordic Toys mer än 400 butiker med en sammanlagt omsättning på strax under 2 mdr SEK, så helt klart är vi en viktig spelare på den nordiska leksaksmarknaden.