Skip to main content

Nyhetsarkiv

Handelsbarometern på högsta nivå sedan 2011

Handlarnas framtidstro fortsätter att öka. Framtidsindikatorn landar i oktober månads Handelsbarometer på 10, vilket är den högsta nivån sedan sommaren 2011.

Hälften av handlarna som tillfrågats i oktober månads Handelsbarometer tror på en ökad försäljning i den egna butiken under den kommande tremånadersperioden. Endast 16 procent tror att den kommer att minska.

– Efter en tuff inledning på hösten har handeln börjat ta riktigt bra fart. Inte sedan sommaren 2011 har handlarna sett så positivt på försäljningsutvecklingen. Under hösten satsar konsumenterna på hemmet vilket gynnar stora delar av handeln, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Parkering viktig fråga för handeln

I oktober månads Handelsbarometer fick handlarna även svara på ett antal frågor rörande parkering och transportmöjligheter.

Handlarna är rörande eniga om att goda möjligheter till parkering i anslutning till den egna butiken är viktigt. Hela 83 procent av handlarna svarade att de ansåg att bra parkeringsmöjligheter var mycket viktigt.

De flesta handlare är nöjda med parkeringsmöjligheterna i anslutning till den egna butiken, men lång ifrån alla. Mest missnöjda är sällanköpsvaruhandeln där 19 procent svarar att de är mycket missnöjda.

– Trafiksituationen och parkeringsmöjligheter är avgörande för handelns överlevnad. Vid handelsplatser utanför stadskärnan är parkering sällan ett problem, men vi vet att många cityhandlare är bekymrade över svårigheten att parkera inne i stan, säger Joachim Glassell, transport- och logistikansvarig på Svensk Handel.