Skip to main content

Nyhetsarkiv

Skånesjukhus förbjuder tobaksförsäljning

Kioskerna på Skånes universitetssjukhus förbjuds nu att sälja tobaksvaror. Redan från och med idag, 1 november, träder förbudet i kraft i Lund och snart följer Malmö efter.

- Man blandar ihop två olika frågor, säger Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund.

Franchisetagaren vid Pressbyrån på sjukhuset i Lund uppger till TT att han tappar en femtedel av sin omsättning och att många kunder reagerat negativt.

Syftet med förbudet uppges vara att göra det lättare för patienter och personal att avstå från snus och cigaretter. Men Pressbyråns etableringsdirektör säger till TT att förbudet är uddlöst och att kunderna bara väljer ett annat försäljningsställe.

Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund säger att vi ännu en gång ser exempel på att man blandar ihop frågorna om tobak och dess skadeverkningar och frågan om att en näringsidkare får sälja i lag tillåtna varor.

- Tobaken drar in kunder i butiken sedan köper kunden även andra varor. Nu tappar företagaren den försäljningen också. Idag är tydligen just tobak allmänt villebråd utan motstycke för politiker och myndigheter!

Bengt gör en jämförelse med lördagsstängningen på Systembolaget på 80-talet.

På 80-talet försökte politiker minska alkoholförsäljningen genom att systembolaget skulle stänga tidigare på dagen och inte ha lördagsöppet.

Då trodde politikerna att man skulle kunna minska alkoholförsäljningen på det viset. Idag vet vi att bättre. Det påverkar inte försäljningen nämnvärt och nu prioriterar man i stället servicegraden för kunderna. Man har alltså ett konsumentfokus när det gäller en vara som är minst lika farlig som tobak.