Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ska det bli nytt rekord i julhandeln?

christmas-spree 450

Förutsättningar finns för en god jul för svenska konsumenter och för svensk detaljhandel. Hushållen är köpstarka och konsumentförtroendet är på nivåer vi inte sett på flera år. Orosmoln finns emellertid fortfarande när det gäller hushållens prioriteringar, bakslag i världsekonomin och inte minst innebär den så kallade arbetstagarhelgen att konsumtionen riskerar försvinna utomlands. HUI Researchs prognos är att vi kommer att få se ett rekord, om än ett försiktigt sådant. Tillväxten i december månad förväntas bli 1,5 procent.

Förutsättningar finns för en god jul för svenska konsumenter och för svensk detaljhandel. Låga räntor, låg inflation, en stark krona och löneökningar innebär att hushållen är fortsatt köpstarka. Nu har även konsumentförtroendet kommit upp på nivåer jämförbara med tiden före finanskrisen, i takt med minskat antal varsel och fler positiva signaler från omvärlden. Hushållen bedöms dessutom ha ett visst uppdämt konsumtionsbehov efter månader av minskade inköp och om de så önskar finns möjligheter att minska det höga sparandet och avsätta resurser för att konsumera.

Julhandeln ställs dock i år inför flera utmaningar. För det första har hushållen under det senaste året prioriterat andra sektorer än detaljhandeln, exempelvis restaurangbesök och resor. För det andra tar svenska hushåll intryck av oroligheter framförallt i euro-området, vilket märks i deras konsumtionsmönster. För det tredje innebär årets kalender en fördelaktig jul för arbetstagarna. Ett fåtal semesterdagar resulterar i en lång julledighet, vilket gynnar resandet och försvagar julhandeln.

− Svenskarna är köpstarka, optimistiska och gillar att fira jul vilket är bra förutsättningar för julhandeln. Om de inte oroas av omvärlden eller fortsätter prioritera annat, exempelvis resor eftersom det är en så kallad arbetstagarjul i år igen, är ett rekord i julhandeln givet, säger Lena Larsson, vd HUI Research.

Mat och kläder blir årets vinnare
Dagligvaruhandeln har utvecklats starkt både under 2012 och hittills i år och väntas fortsätta starkt så länge sällanköpsvaruhandeln utvecklas svagt. Resurser som frigörs på grund av minskade sällanvaruköp i kombination med det ökande matintresset gynnar dagligvaruhandeln och prognosen är att dagligvaruhandeln ökar med 2,5 procent.

Klädhandeln har haft det tufft ett tag, men har under de senaste månaderna visat en positiv försäljningstillväxt. Ett visst uppdämt konsumtionsbehov och fler nyheter i butik väntas driva försäljningen resten av året och prognosen för klädhandeln i jul är en ökning med 2,5 procent.

Årets Julklapp presenteras vid en separat presskonferens den 19 november.