Skip to main content

Nyhetsarkiv

Oroväckande rånstatistik – vår säkerhetschef kommenterar

Färsk statistik från BRÅ talar för att butiksrånen åter har börjat öka vilket är oroande. Dock är det för tidigt att säga om den sjunkande trenden är bruten eller om ökningen av butiksrån är tillfälligt. Butikernas säkerhetschef Niklas Sundin ger här sin syn på orsak och åtgärder.

- Oavsett om den sjunkande trenden är bruten eller inte så är varje rån eller rånförsök oacceptabelt. För att komma till rätta med problemet bör man fråga sig vad som orsakar butiksrånen. Däri ligger svaret på vad som ska åtgärdas för att stävja problemet. Dock finns det en rad åtgärder den enskilda handlaren kan göra för att minska risken för rån i sin butik, säger Niklas Sundin som menar att den viktigaste aspekten är att utbilda sin personal och ge dem verktygen för att förebygga och upptäcka de incidenter som kan generera en rån- eller hotsituation.

- Att minska kontanternas tillgänglighet är också viktigt. Det kan göras på olika vis. Dels genom att installera sedelboxar med tidlås, köpa in slutna kontanthanteringssystem eller genom att få kunderna att betala mer med kort.

För Butikernas medlemmar finns även konceptet Säker Butik vilket innebär att butiken säkerställer att de uppnår en viss säkerhetsnivå. Genom detta blir inte bara arbetsmiljön säkrare utan det kan även ge en lägre försäkringspremie.

Diskussion förs om att lagstifta om slutna kontanthanteringssystem men Niklas Sundin är skeptisk till lagstiftning om specifika skyddslösningar.

- Dels finns det en risk att det hämmar utvecklingen av nya och kanske bättre lösningar, men även för att frågan riskerar att få fel fokus. Dessutom anser jag att Arbetsmiljölagen redan ställer höga krav. Där går att läsa att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Problemet är inte att det saknas lagstiftning som kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder, utan snarare saknas det tillräcklig kontroll att befintlig lagstiftning uppfylls.

Kostnad för slutna kontanthanteringssystem är för stor för många små butiker. I dag kämpar redan många handlare med bristande lönsamhet. Att då kräva inköp av slutna kontanthanteringssystem kan vara spiken i kistan för många. Ett slutet kontanthanteringssystem som är rätt använt minskar klart riskerna att bli utsatt för rån men är långt ifrån den enda åtgärden. För den enskilda handlaren kan sänkta avgifter på kortbetalningar ha större effekt på kontanttillgången än en lagstiftning om slutna kontanthanteringssystem.

- Föreställningen hos en gärningsman om hur tillgången och åtkomsten av kontanter är, har stor inverkan på risken för rån. I samband med sedelutbudet som nu sker och som ska vara klart till årsskiftet, kommer antalet sedlar i omlopp att öka kraftigt. Risken för rån bör därför ses som högre just under denna period. Även risken för butiker att bli utsatta för kriminella organisationer som ska svartväxla, kommer att öka under denna period, avslutar Niklas Sundin.