Skip to main content

Nyhetsarkiv

Det Stora Sedelbytet – möjlighet som kräver eftertanke

Sju miljarder kronor i gamla tusenlappar ska växlas in före årsskiftet. Därefter fortsätter utbyte av samtliga sedlar fram till 2017. Totalt handlar det om nära 100 miljarder kronor. Trots att det finns risker så hävdar jag att detta är en möjlighet för handeln. Men självklart måste man tänka – både efter och före.

Det är en oerhört stor mängd pengar som är i omlopp. Mer eller mindre greppbar. 40 av de 100 miljarderna finns ute i systemet idag. Riksban-ken bedömer att resten finns i privata gömmor. Det behöver inte betyda att dessa pengar är svarta men en kvalificerad gissning är att en stor del av dem ändå är det.

- Under fem år ska i alla fall dessa nära 100 miljarder kronor vara ut-bytta. Att ytterst få banker löser in pengar är faktiskt en möjlighet för handeln. En möjlighet att sälja mer. "Handla hos oss så får ni växel till-baka!", säger Butikernas vd Bengt Hedlund som också påpekar att det finns risker och att man måste skaffa sig kunskap och planera.

- Det gäller att inte bli ett växlingskontor för – i värsta fall – inte helt rena pengar. Ta de gamla tusenlapparna som exempel, de som bara har fram till nyår på sig innan de blir helt ogiltiga som betalningsmedel. To-talt fanns det 14 miljarder sådana i omlopp och i somras hade ungefär hälften kommit in. Även om en stor del av resterande pengar hamnar i handeln, så finns det viss risk för att man kommer till butikerna med svarta pengar.

På banken får man inte sätta in mer än maximalt 10 000 kronor i kontanter om man inte kan visa på exakt varifrån pengarna kommer. Men i handeln är gränsen tiofalt större. Handeln har dock ingen skyldighet att ta emot kontanter och därför kan man bestämma sig för en egen strategi. Ett tips är att man bestämmer att kunderna måste handla för en viss summa om de ska betala med 1000-lappar. Och att detta ställningstagande tydligt delges kunderna.

- Ett annat trick är att kunder kommer in och handlar något förhållandevis dyrt för att sedan komma tillbaka och vilja återlämna detta. Eftersom det inte finns någon skyldighet för handlare att ha öppet köp, så kan handlaren även här själva bestämma hur han eller hon vill ha det. Om du erbjuder bytesrätt med tillgodokvitto så tänk på att själv bestämma hur länge det ska gälla. Konsumentverket rekommenderar tre år. Om det inte finns information så är tillgodokvittot giltigt i tio år!  Var också tydlig med att det är andra varor och inte pengar som man får i utbyte, säger Bengt Hedlund som också fått frågan under hösten om huruvida man får ta ut en växlingsavgift.

- Svaret är ja. Om det är handlarens bedömning att en sådan är befogad, så finns det inga formella hinder.

- Avslutningsvis vill jag understryka att detta är försiktighetsåtgärder som lämpligtvis ska kombineras med att man ser över sitt försäkringsskydd. Sedelutbytet är en möjlighet för handeln att sälja mer, säkert kommer det att märkas extra under julhandeln. Men bestäm hur du själv vill ha det och informera kunderna på ett tydligt sätt, säger Bengt Hedlund.