Skip to main content

Nyhetsarkiv

9 av 10 inom handeln har koll på ogiltiga sedlar

Efter den 31 december 2013 blir de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, ogiltiga som betalningsmedel. Detta känner 91 procent av anställda inom butik till. Vad man ska göra med sedlarna när de har blivit ogiltiga är däremot 3 av 10 osäkra på.

Under hösten har TNS Sifo genomfört en undersökning på uppdrag av Riksbanken för att ta reda på vilken kännedom butiksanställda har om indragningen av äldre 50- och 1000-kronorssedelar utan folieband. Av alla tillfrågade kände 91 procent inom butik till indragningen av sedlarna. När motsvarande undersökning genomfördes i februari låg kännedomen bland butiksanställda på 21 procent.

I samma undersökning ställdes också frågan: "Om du i din yrkesroll får en av dessa sedlar av en kund efter den 31 december, vad gör du då med sedeln?". Svaren går här isär och 29 procent vet inte vad som gäller.

- Eftersom en stor del av indragningen av de äldre sedlarna äger rum i handeln är det glädjande att dessa grupper har god kännedom om in-dragningen i stort, säger Christina Wejshammar, enhetschef på Riks-banken. Samtidigt är det mycket viktigt att de vet vad de ska göra med sedlarna efter den 31 december, säger Christina Wejshammar.

Riksbanken har, med hjälp av totalt 50 000 klistermärken och informat-ionsblad, informerat handeln om indragningen av de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband. Kommunikationsinsatser har även gjorts via branschföreningarna Svensk Handel, Visita samt Butikerna.

Fakta:

Vad ska butiksanställda göra med 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband?

Till och med den 31 december 2013:
Ta emot sedlarna som vanligt eftersom de är giltiga till och med den 31 december 2013.

Efter den 31 december 2013 och fram till och med den 28 februari 2014:
Ta inte emot sedlarna eftersom de nu är ogiltiga utan hänvisa kunden till en bank .

Efter den 28 februari 2014:
Ta inte emot sedlarna utan hänvisa kunden till Riksbanken som kan lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift. Information och blankett för
inlösen av ogiltiga sedlar finns på www.riksbank.se

TNS Sifoundersökning:
Intervjuerna skedde på telefon mellan den 23 och 30 september. 200 intervjuer gjordes med anställda inom butiksnäringen i Sverige.