Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fortsatt minskat spel på hästar

Spelet på hästar i Sverige har minskat med en miljard på två år och beräknas fortsätta backa under 2014. Den totala budgeten för svensk trav- och galoppsport (inkluderat ATG) kommer därför att bli 133 miljoner kronor lägre än 2013.

– Orsaken är enkel – den svenska spelmarknaden fungerar inte längre. Utländska spelbolag tillåts sälja spel utan restriktioner och betalar vare sig tillbaka till trav- och galoppsporten eller skatt i Sverige. Därmed dräneras ATGs möjligheter att finansiera sportens verksamhet, och det får vi nu ta konsekvenserna av, säger Hans Ljungkvist, ordförande för Svensk Travsport.

AB Trav och Galopp (ATG), som ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp, är det enda spelbolaget i Sverige som helt eller delvis försörjer en hel näring. Allt överskott går tillbaka till trav- och galoppsporten, som finansieras till 87 procent genom spelet. ATG är dessutom en ekonomisk motor för hästnäringen som helhet. Minskat spel får därför direkt negativa följder för hela hästsektorn i Sverige.

Spelomsättningen på hästar i Sverige 2013 beräknas bli 12,1 miljarder kronor. Vid gårdagens styrelsemöte fattade ATG beslut om budget för 2014, vilket innebär en minskad tilldelning med 7,4 procent till trav- och galoppsporten mot 2013.

Offensivare ATG 2014

– Den beräknade spelomsättningen, kostnaderna och utdelningen till trav- och galoppsporten är nu tillbaka på 2008 års nivå. De två senaste åren har vi mildrat effekten av det vikande spelet genom att skjuta till sparade medel ur Hästsportens fond till trav- och galoppsporten. De pengarna finns inte längre och det är nu nödvändigt att skapa en ekonomi i balans och samtidigt se till att ATG står rustat för att ta sig an de stora utmaningar vi står inför kommande år, säger Mats Denninger, styrelseordförande i ATG.

För att nå en ekonomi i balans minskas därför den totala budgeten med 133 miljoner kronor.

– Det är ett smärtsamt beslut. Men vi har tillsammans nått fram till en lösning där besparingarna fördelas på ett rimligt sätt mellan Svensk Travsport, Svensk Galopp och ATG, säger Mats Denninger.

– Vi måste vända utvecklingen. I ATGs budget för kommande år har vi, genom besparingar och omfördelningar, skapat resurser för offensiva satsningar på 35 miljoner kronor trots att vi dragit ner budgeten med ytterligare 11 miljoner kronor jämfört med 2013. Alla parter är överens om att vi inte kan bromsa i uppförsbacke utan måste ge ATG förutsättningar att möta den allt hårdare konkurrensen på den svenska spelmarknaden, fortsätter Mats Denninger.

Hans Hansson, ordförande i Svensk Galopp:

– Det här visar också att ATG snabbt måste få bättre konkurrensvillkor som anpassas till dagens situation. ATG-modellen bidrar till stor del till 30 000 jobb inom hästnäringen och vi har stor förståelse för alla människor som är beroende av en fungerande spelmarknad och som idag frågar sig varför staten gynnar spelbolag på Malta framför ATG.