Skip to main content

Nyhetsarkiv

Detaljhandeln vänder uppåt 2014

Tomte med vagn 450

HUI Researchs konjunkturbedömning släpps idag och prognoserna för svensk ekonomi och för detaljhandeln visar att det vänder uppåt nästa år. Fortsatt låg inflation, låga räntor och ett kommande jobbskatteavdrag väntas gynna handeln.

Framförallt bådar det allt starkare konsumentförtroendet gott för sällanköpshandeln som prioriterats bort en tid. Detaljhandelsprognosen för 2013 om 2,0 procent ser ut att kunna nås och prognosen för 2014 respektive 2015 är ljusare, såväl för detaljhandeln som för svensk ekonomi överlag.

HUI Researchs BNP-prognos ligger kvar på 1,1 procent för 2013. Hushållens konsumtion utgör det enskilt största bidraget till BNP och detta utvecklingsmönster väntas fortsätta under 2014. Hushållens konsumtion gynnas av ett allt starkare konsumentförtroende, jobbskatteavdrag och ett fortsatt lågt ränteläge. BNP väntas öka med 2,4 procent 2014 och få ytterligare fart under 2015, med 2,9 procent. Vår prognos för hushållens konsumtion är en ökning på 3,0 procent under både 2014 och 2015.

Även för detaljhandelns del spås 2014 bli bättre än 2013. Ett uppdämt konsumtionsbehov där framförallt kapitalvaror prioriterats bort en längre tid, väntas gynna sällanköpsvaruhandeln när stämningsläget nu ljusnar. Sällanköpsvaruhandeln spås växa med 2,5 procent under 2014. Dagligvaruhandeln gynnas fortsatt av det starka matintresset och vår prognos är att försäljningen ökar med 3,0 procent även nästa år. Totalt sett väntas försäljningen i detaljhandeln öka med 3,0 procent såväl 2014 som 2015.

- Nu är vi mer optimistiska inför framtiden och vill återigen lägga pengar på kapitalvaror, säger Lena Larsson, vd på HUI Research. Stigande bostadspriser uppmuntrar till köp av byggvaror, möbler och heminredning, branscher som redan börjat visa bättre tillväxt efter en lång svacka.