Skip to main content

Nyhetsarkiv

Unga personer unnar hellre sig själva något extra än ger till andra - en trend som håller i sig även i jul

I MasterCards studie "Treat Index" kartläggs bland annat när, vad och hur svenskar väljer att unna sig själva eller någon annan något extra. Från studien framgår det att den yngre generationen (18-24 år) hellre unnar sig själva något än ger andra, jämfört med gemene svensk. När unga ger bort presenter väljer drygt en av åtta också helst något som de själva kan ta del och njuta av.

Två av fem unga (42,3%) säger att de föredrar att unna sig själva något framför att unna andra, en siffra som kraftigt överstiger rikssnittet på 28%. Närmare en av sju svenskar (13.3%) uppger att de unnar sig mer till sig själva under julen än vad de gör under resten av året. Även här sticker den yngre generationen (18-24 år) ut något där en av sex (16,1%) uppger samma sak. Vidare, uppger närmare en av tio unga (9,6%) att de aldrig spenderar något på någon annan, jämfört med 4,6% bland svenskarna generellt.

En av åtta unga uppger att de helst unnar andra något som de själva kan ha glädje av. Till skillnad från gemene svensk (21%) uppger en tredjedel av alla unga (33,2%) att de ger bort något till någon annan i samband med att de firar en glad händelse med en närstående.

Choklad och godis är mycket populära gåvor bland de unga, något som mer än hälften av respondenterna i det unga ålderssegmentet uppger (55,9% jämfört med rikssnittet på 36,8%). När unga unnar sig något till sig själva är det kläder, skor och väskor som ligger i topp, vilket 57% uppger jämfört med rikssnittet på 41%.

Fler unga, än rikssnittet, uppger att de oftast unnar sig något för under hundralappen (26,9 % jämfört med 21,8%).

Om undersökningen "Treat Index"
Undersökningen har gjorts i september-oktober 2013 av Opinion Matters på uppdrag av MasterCard Europa. I undersökningen deltog 8 europeiska länder (Tyskland, Storbritannien, Sverige, Italien, Ryssland, Turkiet och Beligen), varav 1000 respondenter över 18 år ifrån Sverige.

Topp-tre gåvor man själv helst unnar sig
Genomsnittet i Sverige Ålder 18-24
Kläder, skor och väskor 40,70% 57%
Choklad, godis och tårta 36,8% 55,9%
Restaurangbesök/take-away 29,9% 32,3%

Topp-tre anledningar att unna någon annan något
Genomsnittet i Sverige Ålder 18-24
För att muntra upp dem 64 % 64,3 %
För att säga tack för något 30 % 40,5 %
För att fira glada nyheter med dem 21 % 33,3 %

Topp-tre personer man helst väljer att unna något
Genomsnittet i Sverige Ålder 18-24
Familjen 34 % 13,8 %
Mig själv 
(även om jag fortfarande köper saker till andra) 28 % 42,6 %
Min partner 15 % 14,9 %