Skip to main content

Nyhetsarkiv

Marknadschefer om e-handel: "Handel online och i butik omöjliga att integrera"

E-handelssatsningar drivs sällan av it-avdelningarna och var tredje marknadschef ser positivt på e-handelns utveckling de kommande tre åren. Det råder också en skepsis bland en majoritet av marknadscheferna att försäljning i butik och via e-handel kan integreras i realtid och närmare hälften av marknadscheferna tror inte på appar som säljkanal för e-handeln. Det visar bland annat en undersökning som Avensia genomfört.

År 2017 säger Gartner att marknadschefen kommer ha större budget än CIO för it-investeringar. Redan idag syns tecken på den utvecklingen.

- Att drygt hälften av marknadscheferna anser att it-avdelningen sällan är drivande i e-handelsprojekten är något vi märker allt oftare, säger Jörgen Bertilsson, vvd på Avensia. Många marknadschefer har blivit allt friare att köpa in de lösningar som stöttar kunderbjudanden bäst, vilket också visar sig i att en hög andel av marknadscheferna är involverade i e-handelsprojekten.

Över hälften av marknadscheferna, 53 procent, menar att it-avdelningen inte är drivande i företagets e-handelsprojekt. Knappt hälften, 49 procent, tror inte på appar som säljkanal för e-handel. Likaså anser hela 64 procent att olika säljkanaler inte kan integreras i realtid.

- Att e-handeln ses som en positiv faktor för tillväxt av marknadscheferna är naturligt. Däremot överraskar att myten lever om att olika säljkanaler är näst intill omöjliga att integrera i realtid. Så är det verkligen inte idag, fortsätter Jörgen Bertilsson. Vi är snarare redan vid en punkt då bokstaven "e" i ordet e-handel kan tas bort.

Sociala medier tycks också bli allt viktigare för försäljningen. En majoritet av marknadscheferna, 62 procent, instämmer helt eller delvis i att sociala medier blir allt viktigare för försäljningen.

- Idag borde multikanalstrategier, där allt är integrerat i realtid, vara ett självklart mål för alla marknadschefer. Det är bara att konstatera att vi har ett gediget arbete med att utbilda marknaden i hur man lyfter försäljningen i alla kanaler via e-handel. Inte minst inom B2B är det fortfarande möjligt för en modern aktör att plocka stora delar av marknaden snabbt genom att erbjuda det kunderna egentligen vill ha, avslutar Jörgen Bertilsson.

I undersökningen tillfrågades 100 marknadschefer i svenska bolag i vilken grad man höll med om sju vanliga myter om e-handel:

• Det är omöjligt att integrera alla säljkanaler i realtid.
• Det går inte att hantera lojalitetsprogrammen både på webben och i butikerna.
• Våra kunder kräver personlig service, därför passar inte e-handel oss.
• Differentierade priser skrämmer bort kunderna från den fysiska butiken.
• E-handel är en genväg till tillväxt då den inte är så krävande vad gäller investeringar.
• E-handel är dyrt och svårt. Därför avstår vi från e-handel.
• Det tar lång tid att bygga upp en e-handelsnärvaro som betalar sig.

- Överlag visar undersökningen att många gamla e-handelsmyter ännu tycks vara vid liv bland marknadscheferna, säger Jörgen Bertilsson. Inte minst att man inte tror att det går att ha kunden i centrum för alla säljkanaler.