Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fusket har minskat med sänkt restaurangmoms

Skatteverket överlämnade förra veckan en slutrapport till regeringen om vilka effekter den sänkta restaurangmomsen har haft på skattefusket inom restaurang- och cateringbranschen. Rapporten visar att fusket har minskat med 700 miljoner kronor efter att reformen infördes. Utrymmet för både avsiktlig och oavsiktlig felredovisning av moms har minskat.

I november 2011 fick Skatteverket i uppdrag av Finansdepartementet att utvärdera hur sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster motverkat skattefusk inom branschen. Utvärderingen redovisas i en rapport som Skatteverket i dag lämnar över till regeringen.

Skatteverkets utvärdering visar att en mer enhetlig momsstruktur har bidragit till att utrymmet för såväl avsiktlig som oavsiktlig felredovisning har minskat. Före reformen beskattades mat som serverades i restaurangen med 25 procents moms, medan hämtmat beskattades med 12 procents moms. Restaurang- och cateringföretagen redovisade då 33 procent av sin totala omsättning med 12 procents moms.

Undersökningen visar dock att de i stället borde ha redovisat endast 26 procent av omsättningen med 12 procent. Därmed uppskattas att 7 procent av företagens omsättning har redovisats med för låg moms, vilket i sin tur tyder på ett skatteundrandragande på 700 miljoner kronor före reformen.

– Ungefär sju procent av företagens omsättning har tidigare redovisats med för låg moms. Det har inneburit att företagen betalat cirka 700 miljoner kronor för lite skatt per år, säger Katinka Hort, analytiker vid Skatteverket.

Lägre beskattning gör det mindre lönsamt att fuska, men resultat av Skatteverkets granskning ger inte stöd för att den aspekten av reformen har påverkat fusket.

Rapporten visar också att 59 procent av företagen anser att momssänkningen har en viss effekt på skattefusket. Men andelen företagare som tror att kraven på kassaregister och personalliggare har haft betydelse för skattefusket är större än de som anser att momssänkningen påverkat skattefusket.

Förutom Skatteverket har även Konjunkturinstitutet och Tillväxtanalys i uppdrag att granska effekterna av den sänkta restaurangmomsen.

Läs hela rapporten på:
http://www.skatteverket.se/download/18.77dbcb041438070e0399fba/1390551245547/Rapport+Effekter+på+skatteundandragande+av+sänkt+restaurangmoms_jan14.pdf