Skip to main content

Nyhetsarkiv

Leksaksförsäljningen ökar på nätet

2 Disney Infinity Starterpack

Försäljningen av klassiska leksaker under 2013 har tuffat på utan några stora förändringar jämfört med året innan. Vinnare är – kanske inte helt oväntat – internetkanalen som ökade till 12,2 procent i marknadsandel från 8,1 procent året innan.

Branschorganisationen Leksaksbranschen publicerar varje år i januari resultatet av mätningar gjorda av undersökningsföretaget Gfk. Man konstaterar att det inte är några sensationella förändringar utan en fortsättning på de trender man började se för ett par år sedan.

– Försäljningen av klassiska leksaker uppgick till 3,8 miljarder 2013, en marginell tillbakagång. Det är inga större förändringar i antal hushåll som handlar. Däremot handlar de färre gånger och färre produkter per tillfälle, säger Etel Keil Björk på Gfk och förklarar vad som kompenserar och gör att tappet inte är större.

– Snittpriset är högre vilket tyder på att hushållen satsat på leksaker av högre kvalité.

Inte helt oväntat är internetkanalen fjolårets vinnare som tar försäljning från leksaksfackhandeln och dagligvaruhandeln/varuhusen som tappar andelar.

De yngre barnen tappar i andelar, anledningen är att man handlar mindre ofta till dessa grupper. 6-8 åringar däremot tar andelar. Detta tack vare att hushållen handlar oftare till dem och till högre snittkvitton. Familjeinköpens andelar ökar tack vare att det är fler köpare till familjeinköp, högre snittpriser.

– Inom den övriga handeln är det främst lågprisbutikerna som ökar på klassiska leksaker, säger Lena Hedö på branschorganisationen Leksaksbranschen och konstaterar att vissa storsäljare i leksaksbutikerna inte hamnar i leksaksstatistiken.

– Interaktiva leksaker som Skylanders och Disney Infinity, klassificeras som TV-spel i mätningarna. Men de är lika mycket leksaker och vi jobbar för att få produkter av det här slaget med i leksaksstatistiken.

– Hybridspelen som 2013 såldes för nästan 160 miljoner, en ökning med 21 procent mot 2012, skulle ha påverkat våra siffror i en positiv riktning, avslutar Lena Hedö.