Skip to main content

Nyhetsarkiv

Färre anmälda snatterier

9. Man stealing pills

Den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 2013 rådet släpptes i mitten av januari. Där hittas en del intressanta tendenser. Tittar vi på statistiken för anmälda stölder och snatterier i butiker, varuhus och kommersiella utställningslokaler så finner vi här en nedåtgående trend. Denna startade 2009 och har sedan dess skjunkigt för varje år.

Extra intressant är utvecklingen mellan 2012 och 2013. Här minskar anmälningarna med nästan 20 procent. Faktum är att enligt statistiken så har antalet anmälda stöldbrott i butiker aldrig varit så lågt uner hela 2000-talet som under just 2013. Den första frågan som dyker upp är om butiksstölderna verkligen minskat så mycket som 20 procent?

Tyvärr så är nog svaret på den frågan att vi i denna statistik inte kan se om stölderna minskat. Den visar antalet anmälda brott, inte antalet brott.

- I samband med att jag är ute i butiker och utbildar personal i säkerhetsfrågor eller utför riskbedömning, får jag en bra bild över hur personalen upplever sin säkerhetssituation. Denna upplevelse talar för allt annat än minskat antal stölder. Visst har jag besökt butiker som jobbar hårt med att få ner stölderna och lyckats med detta. Men tyvärr, det jag oftast hör är en uppgivenhet där personalen känner sig otillräcklig. De lyckas inte få kontroll över stölderna och de upplever att rättsväsendet inte prioreterar denna typ av brott, säger Butikernas säkerhetschef Niklas Sundin.

Butiksstölder är en typ av brott där anmälningsviljan (intresset och viljan att polisanmäla brott) över lag är låg och därför är mörkertalet över antalet brott stort. Många upplever det som bortkastad tid och energi att anmäla denna typ av brott då de anser att det sällan leder till något gripande eller en fällande dom.

- Risken finnas att det vi ser i statistiken är en signal på denna uppgivenhet och ett bristande förtoende på hjälp från rättsväsendet. Statistiken visar kanske att anmälningsviljan för denna typ av brott minskat med 20 procent. Kanske vi ska se detta som en väckarklocka och ta stöldbrotten på ett större allvar?

För att svara på om antallet stölder och snatteri verkligen har minskat måste annan statistik och fler källor analyseras, menar Niklas Sundin och hänvisar till BRÅs preliminära rånstatistik för 2013.

- Enligt denna ökade butiksrånen för första gången sedan 2009. Butiksrånen ökade från 735 rån 2012 till 818 rån 2013. Detta är en ökning med mer än 10 procent och måste ses som en varning om att vi aldrig får sluta jobba med vår förebyggande verksamhet.

Ser vi till hela 2000-talet har det i snitt begotts 853 butikrån om året. I skuggan av detta bör utvecklingen under 2013 inte se som alamerande men den brutna nedotgående tränden bör ses som en varning. Varje rån är ett rån förmycket och för de drabbade är det ett trauma som de får bära med sig rästen av livet.

70 procent av butiksrånen sker i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Även om butiksrånen forstatte att skjunka i Stockholm så står Stockholm fortfarande för den största andelen butiksrån. I både Göteborg och Malmö ökade antalet butiksrån under 2013. Med en ökning på mer än 80 procent så står Malmö kommun för de största ökningen av dessa tre storstadkommunerna.

-För att hålla antalet butiksrån nere är polisens arbete viktigt, säger Niklas Sundin och hänvisar till att olika polisinatser runt om i landet har visat sig ge positiva resultat.

- Men polisens arbete är långt ifrån hela lösningen på problemet. Som enskild handlare finns här många bitar att jobba med. Den viktigaste är att kontenuerligt jobba med sin personal. Utbilda och informera personalen om vilka risker som finns och hur de kan jobba för att förebygga dessa risker. Ta fram bra arbetsturiner och dokumentera dessa så all personal kan ta del av dem.

Kontanter är fortfarande ett attraktivt byte vid butiksrån.

- Se därför över hur ni handskas med era kontanter och sträva efter att göra dem så otilgängliga som möjligt. Här finns allt från sedelboxar till slutnakassasystem, vilket gör att det går att anpassa skyddet efter er plånbok och just er hotbild.

Som medlem i Butikerna finns även konceptet "Säker butik", vilket hjälper er att säkerställa att alla delar ses över samtidigt som det går att få rabatt på säkerhetspremien.