Skip to main content

Nyhetsarkiv

Butikerna inleder samarbete med elskling.se

Bild från draft

Den 6 februari inleder Butikerna ett samarbete med elskling.se för företag. Tjänsten ger Butikernas medlemmar möjlighet att enkelt och helt kostnadsfritt göra en sökning för att hitta det bästa elavtalet för just deras verksamhet. Elhandelsbolagen konkurrerar om företagskunderna och lämnar offerter via tjänsten. Dessa presenteras på ett enhetligt sätt så att de enkelt kan jämföras med varandra. Efter jämförelsen får företagskunden hjälp från elskling.se med att teckna nytt elavtal med det elhandelsbolag som passar bäst.

elskling.se har hjälpt över 350 000 privatpersoner i Sverige att hitta ett bättre elavtal. Nu ska även Sveriges företag få hjälp att hitta rätt i eldjungeln.

– Vi blev tidigare dagligen kontaktade av företagare som efter att ha bytt elavtal för sin privata bostad även ville se över elkostnaden för företaget. Därför valde vi att under 2013 utveckla elskling.se för företag, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

På www.elskling.se behöver företagen endast registrera en förfrågan för att få offerter från alla elhandelsbolag i tjänsten. En tydlig fördel är att offerterna presenteras på ett enhetligt sätt vilket gör det enkelt att jämföra dem med varandra. Tjänsten är precis som privattjänsten kostnadsfri för företagen och elskling.se hjälper även till med själva bytet.

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora företag inom detalj- och servicehandel. De cirka 4 000 medlemmarna är fördelade på sju branschorganisationer och genom att vara medlem i en sådan kan man automatiskt ta del av Butikernas olika avtal.

- Det huvudsakliga syftet med vårt samarbete inom Butikerna är att förhandla fram bättre förmåner för våra medlemmar. Avtalet med elskling.se är ett bra exempel på hur vi jobbar. De medlemmar som använder tjänsten har stora möjligheter att sänka sina kostnader, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna.

- I och med företagstjänsten hoppas vi bli det självklara valet när Butikernas medlemmar väljer att se över sina elkostnader, säger Faraz Azima.

Enligt statistik från SCB bytte 58 000 företag elbolag under 2012. Det är en betydligt mindre andel än för privatmarknaden. elskling.se har som mål att öka aktiviteten på företagsmarknaden. Genom att erbjuda företagen ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och byten av elavtal, hoppas vi att fler företagare ska konkurrensutsätta sitt nuvarande elhandelsbolag.