Skip to main content

Nyhetsarkiv

En av tre småföretagare saknar försäkringsskydd

Arbetssituationen är pressad för många småföretagare, ändå står många utan försäkring. En av tre saknar idag skydd mot händelser som skadeståndsanspråk, inbrott, brand eller vattenskador som kan ge avbrott i verksamheten, det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Många småföretagare känner oro över sin arbetssituation. Nästan hälften av de småföretagare som bor i storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, svarar att de är oroliga, enligt en undersökning gjord bland 481 småföretagare. Sett till hela landet är siffran fyra av tio. Trots detta är det bara två av tre småföretagare som har tecknat företagsförsäkring eller ansvarsförsäkring.

- Många småföretagare är idag inte medvetna om de risker det innebär för verksamheten att stå utan företagsförsäkring och framförallt ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring är en försäkring som skyddar mot skadeståndsanspråk som kan uppstå i relation till kunder, partner och leverantörer, säger Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice företag, Trygg-Hansa.

Undersökningen visar också att det är få småföretagare som arbetar aktivt för att undvika materiella risker i verksamheten. Så många som 70 procent av småföretagarna uppger att de saknar larm eller annan säkerhetsutrustning och bara fyra procent svarar att de har genomfört brandövningar tillsammans med sin personal.

- Med små marginaler kan en oförutsedd händelse så som inbrott, översvämning eller brand få mycket kännbara effekter för verksamheten. Att arbeta förebyggande kan göra stor skillnad. Larm och annan säkerhetsutrustning ger ett bra skydd mot inbrott, och genom regelbunden översyn av risker skapas bättre förutsättningar att agera snabbt om något händer, säger Ing-Marie Gustavsson.

Många småföretagare står också utan en sjukvårdsförsäkring som täcker hela företaget, trots att hela 23 procent svarar att de är oroliga för att stressa sig sjuka. Av de som har en sjukvårdsförsäkring har 40 procent utnyttjat den vid ett eller flera tillfällen och över hälften anser att den är värd sitt pris.

Fakta från undersökningen om småföretagare

• 32 % har ingen företagsförsäkring
• 39 % har drabbats av avbrott i verksamheten, som följd av t.ex. sjukskrivning, inbrott, skadegörelse
• 70 % saknar larm och säkerhetsutrustning som skyddar mot inbrott
• 67 % ser inte över risker i företaget på regelbunden basis
• 78 % kontrollerar inte regelbundet att arbetsmiljön är bra och så säker som möjligt
• 96 % genomför inte brandövningar med personalen.
• 68 % har inte tecknat sjukvårdsförsäkring för hela företaget

Om undersökningen
Trygg-Hansa har under oktober 2013 låtit göra en webbundersökning genom undersökningsföretaget Novus. Totalt har 481 personer med eget företag med 0-10 anställda svarat på undersökningen. Undersökningen är genomförd i Novus riksrepresentativa Sverigepanel.