Skip to main content

Nyhetsarkiv

Servicehandeln avslutade året med försäljningstillväxt

PB Hötorget

Servicehandeln avslutar året med försäljningstillväxt, om än svag. Under det fjärde kvartalet 2013 ökade försäljningen med 0,6 procent. Delbranscherna Café och Fast Food bidrog till att servicehandeln för tredje kvartalet i rad uppvisade positiva tillväxttal. För helåret 2013 landande försäljningstillväxten i servicehandeln på 0,2 procent.


Delbranscherna Café och Fast Food går fortsatt starkt. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 4,1 respektive 2,7 procent. Svagast tillväxt uppvisade delbranscherna Trafikbutiker och Minilivs. Försäljningen minskade med 0,2 respektive 3,0 procent under fjärde kvartalet.
– Servicehandeln avslutar året med försäljningstillväxt, men utvecklingen är splittrad. Fast Food och Café agerar draglok medan Trafikbutiker och Minilivs har det tufft. Positivt är att servicehandlarnas framtidstro noterade ett nytt årshögsta, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandlarnas framtidstro noterade ett nytt årshögsta under det fjärde kvartalet 2013. Framtidstron ligger nu på 37, vilket innebär en övervikt om 37 procent för optimisterna över pessimisterna. Framtidstron ligger över det historiska medelvärdet på 24 procent. Kedjeaktörerna är fortsatt mer optimistiska än de enskilda handlarna. Framtidstron för kedjeaktörerna uppgick till hela 57 procent medan framtidstron för de enskilda handlarna uppgick till 18 procent.

– Servicehandeln har tre tuffa år bakom sig. Branschen måste utvecklas för att attrahera morgondagens konsumenter. Arbetet har påbörjats och branschen har som mål att kraftigt öka varuförsäljningen under den närmaste sexårsperioden, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Ladda ner rapporten här: http://www.hui.se/nyheter/servicehandelsindex-q4-2013