Skip to main content

Nyhetsarkiv

Mera myter och vilseledande uttalanden om leksakers säkerhet

Vilseledande påståenden om leksakers säkerhet kommuniceras ofta till allmänheten. Allmänheten skall ha tillgång till fakta, så att den kan fatta välgrundade beslut om att köpa säkra leksaker till sina barn. Branschorganisationen Leksaksbranschen vill därför avslöja vanliga myter om leksakssäkerhet och förse allmänheten med fakta.

Myt: Leksaker tillverkade i Europa är säkrare än leksaker tillverkade i Kina

Sanning: Var leksaken tillverkas är inte av betydelse eftersom samma regler gäller för alla leksaker som släpps ut på EU-marknaden, oavsett var de är tillverkade. Om leksaken är tillverkad utanför EU måste importören tillsammans med tillverkaren säkerställa att den uppfyller alla säkerhetskrav. Leksaker som säljs i Europa är säkrare i dag än någonsin tidigare, oavsett var de tillverkas.

Myt: Leksaker innehåller farliga kemikalier

Sanning: Leksaker som säljs i EU får inte innehålla ämnen som är farliga och som barn kan utsättas för. Tack vare strikta säkerhetsstandarder och provningar har leksaker som säljs i EU aldrig varit säkrare. Få människor inser hur stränga reglerna för leksaker faktiskt är. Visste du till exempel att en plastsked som barn låtsasmatar sin docka med omfattas av strängare regler än en riktig plastsked som ett barn använder när det äter?

Bara för att en leksak kan innehålla ett visst ämne innebär det inte att barnet kommer att utsättas för detta ämne. Så länge som det inte finns någon exponering för en fara, finns det heller ingen risk. Till exempel kan en skallra för ett litet barn innehålla ett antal smådelar som gör att skallran låter när barnet skakar den. Sådana smådelar är en fara eftersom ett litet barn skulle kunna kvävas av dem. Men eftersom de små delarna inte är åtkomliga under förutsebar användning, finns det ingen risk eftersom barnet inte exponeras för smådelsfaran. Detsamma kan sägas om det material som skallran är gjort av eftersom det inte exponerar barnet för de ämnen det innehåller (ämnena kan inte "läcka ut").

Leksakstillverkare väljer vissa ämnen på grund av deras säkerhetsegenskaper. Till exempel, så gör vissa ämnen produkten hårdare och tåligare mot att splittras. Detta säkerställer att leksaken kan klara påfrestningarna i barnens lek. Vi är medvetna om det särskilda ansvar vi har gentemot våra barn.