Skip to main content

Nyhetsarkiv

700 miljoner till lanthandelslyft

Lanthandel

I tisdags meddelade näringsminister Annie Lööf att Regeringen skjuter till 700 miljoner landsbygdsprogrammet för stöd till lokal service på landsbygden. Pengarna fördelas över 7 år och ska användas för att ge en god tillgänglighet till kommersiell service i gles- och landsbygder.

Den första satsningen på 100 miljoner avsätts i vårändringsbudgeten för 2014, övriga medel aviseras i regeringens ekonomiska vårproposition. Det kan både handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar och samordning av insatser för öka tillgängligheten till lokal service.

- Macken eller lanthandeln är inte bara en plats att tanka bilen eller köpa mjölk. Det kan vara helt avgörande för att en ort ska utvecklas och för att nya jobb ska kunna skapas, säger Annie Lööf.

För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till en grundläggande service där människor bor. Därför vill Regeringen stärka möjligheten för entreprenörer och handlare på landsbygden genom ett stöd till kommersiell service.

Mellan 2003 och 2011 minskade antalet mataffärer med 19 procent och antalet tankställen med 27 procent på landsbygden. Motsvarande minskning i städerna var 11 procent för mataffärer och 23 procent för tankställen. Om man tittar på minskningen i relation till befolkningsutvecklingen blir utvecklingen på landet väldigt lik den i staden.
Därför är det inte bara en lantbruksfråga utan en samhällsfråga!

• Tre av tio lanthandlare är osäkra på om deras verksamhet finns kvar inom fem år
• En av tio handlare bedömer att de inte kommer att finnas kvar om fem år
• Sex av tio lanthandlare upplever ett starkt stöd från lokalbefolkningen
• Nio av tio är intresserade av att bilda en intresseorganisation för att driva sina frågor mot politikerna

- Vi har tidigare påpekat vikten av att en satsning för att öka servicen på landsbygden och vår organisation är beredd att ta ett ökat ansvar för handlarnas intressefrågor, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.