Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sällanköpsvaruhandeln växlar upp 2014

Enligt HUI Researchs konjunkturbedömning är en återhämtning på gång, såväl i svensk ekonomi som helhet som i detaljhandeln. Ett stärkt konsumentförtroende har gett utslag i form av en starkare utveckling i sällanköpsvaruhandeln. Det uppdämda konsumtionsbehovet av kapitalvaror väntas fortsätta gynna sällanköpsvaruhandeln framöver och detaljhandeln totalt sett väntas öka med 3,0 procent i löpande priser, såväl 2014 som 2015.


Sveriges BNP överraskade positivt under slutet av 2013. Dock var det i stor utsträckning hushållens konsumtion och offentlig konsumtion som stärkte utfallet, medan utvecklingen på företagssidan fortsatt är något svag. HUI Researchs prognos för BNP ligger kvar på 2,4 procent 2014 respektive 2,9 procent 2015. En oväntat svag inflation gör dock att vi sänkt prognoserna för inflationen och räntan under 2014 något. Det fortsatt låga pris- och ränteläget gör att hushållens köpkraft består även i år.

Vidare har hushållens finansiella förmögenhet ökat betydligt på grund av fjolårets börsuppgång och stigande bostadspriser. Givet att konjunkturuppgången fortsätter och hushållens optimism tilltar väntas hushållens konsumtion öka med 3,0 procent såväl 2014 som 2015.

I takt med ett stabilare konjunkturläge framöver spås sällanköpsvaruhandeln växla upp och öka med 2,5 procent 2014 för att sedan få ytterligare fart 2015 och öka med 3,5 procent. Den ihållande mattrenden och hushållens goda köpkraft gör att hushållen fortsätter att lägga pengar på dagligvaror. Vår prognos är att dagligvaruhandeln ökar med 3,0 procent 2014, för att sedan öka i något måttligare takt – med 2,5 procent
2015, i takt med att sällanköpsvaruhandeln tar allt större del av konsumenternas köpkraft i anspråk. Totalt sett väntas försäljningen i detaljhandeln öka med 3,0 procent såväl 2014 som 2015.

- Förutom fortsatt köpstarka hushåll skulle detaljhandeln även kunna få draghjälp från valåret, säger Lena Larsson, vd på HUI Research. Den genomsnittliga tillväxten i detaljhandeln har de senaste 60 åren varit klart högre under ett valår jämfört med övriga år.