Skip to main content

Nyhetsarkiv

Bankernas krav på säkerhet hämmar småföretagares tillväxt

En av sex företagare svarar att finansieringsmöjligheterna har försvårats det senaste kvartalet i Företagarnas nya finansieringspanel.

– Tillväxt bland våra småföretag blir en stor utmaning när finansieringsmöjligheterna inte har blivit bättre trots att konjunkturen har vänt, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Det är framför allt kraven på säkerhet vid utlåning som har ökat. Mer än var fjärde företagare upplever också att bankernas villkor har blivit tuffare. I tjänsteekonomin så är tillgångarna människorna i verksamheten och därför kan de bli ännu svårare för dem. För generationsskiften så innebär det att skiften inte blir av.

– Åtta av tio företagare säger att de vill växa, men utan finansieringsmöjligheter kan de inte förverkliga sina idéer. Varje utebliven investering skadar inte bara det enskilda företaget utan också jobbtillväxten och Sveriges utveckling, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Företagarnas finansieringspanel presenteras i samband med Åre Kapitalmarknadsdagar. Hela rapporten finns att läsa på www.foretagarna.se/opinion.