Skip to main content

Nyhetsarkiv

Viktig reform som minskar sjuklönekostnaden för småföretag

Företagarna välkomnar regeringens förslag om att differentiera sjuklöneansvaret där småföretagen gynnas.

- Det är en stor och viktig reform och en stor framgång för Företagarna men framför allt för Sveriges företagare och jobbsökande, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna.

När allt fler pratar om att fyra av fem nya jobb skapas i småföretag så är det positivt att regeringen lyssnat in företagens tillväxthinder såsom sjuklöneansvaret och samtidigt väljer att underlätta för de som har störst chans att anställa och växa.

- De små företagen är de som skapar jobben i Sverige. Att sänka trösklarna för att företag ska kunna och vilja nyanställa oerhört viktigt– både vad gäller kostnader och inte minst osäkerheten, säger Lars Jagrén.

Regeringens besked är ett stort och viktigt steg, som dessutom förhoppningsvis kan följas av flera. Olika undersökningar som Företagarna har gjort visar att sjuklöneansvaret har kostat 25 000- 55 000 jobb som uteblivit utifrån de risker och kostnader som sjuklöneansvaret medför.

- Det är tydligt att regeringen har använt Företagarnas egna förslag till stora delar. När många småföretag ser tillväxthinder och samtidigt vill expandera så blir detta ett bra första steg i att helt avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag, säger Lars Jagrén.

Småföretagarbarometern har under flera år bekräftat bilden av att små företag har ofta små marginaler, men stor osäkerhet. Att minska denna osäkerhet är viktigt för att de ska våga anställa. 8 av 10 småföretag (1-49 anställda) vill växa och 2 av 3 företag ser tillväxtmöjligheter. Genom dagens utspel kan denna viktiga jobbskaparpotential bli verklighet eller åtminstone ge kraftiga effekter.

- Småföretagen gynnas av att regeringen inte fokuserar på den andra sjuklöneveckan, utan har lyssnat på verkligheten. 80 procent av sjukfrånvaron infaller första veckan vilket märks väldigt lite i den politiska debatten. En veckas sjukfrånvaro är så kostsam att många företag låter bli att anställa, säger Lars Jagrén.

Satsningen innebär för småföretag att i grova drag minskar den högsta sjuklönekostnaden ett litet företag kan råka ut för med omkring cirka 75 procent för företag med lönesummor på max 3 mkr, dvs omkring 10 anställda. För ett litet företag träder skyddet in efter cirka 1,7 dagars sjukdom per anställd.

Dagens högkostnadsskydd har i praktiken gynnat de större företagen/organisationerna som har högre sjukfrånvaro. Dagens högkostnadsskydd träder in först långt senare än småföretagets genomsnittliga sjukfrånvaro – det nya förslaget däremot innebär faktiskt en kostnadssänkning. Dagens system är
dessutom byråkratiskt besvärligt – och används därför inte av många företag.

Företagarna välkomnar dessutom att den föreslagna modellen träder in automatiskt. Man slipper administrativa kostnader för företagen.