Skip to main content

Nyhetsarkiv

Hon fick Svensk Cyklings politikerpris 2014

karropacykel

Karolina Skog (MP), kommunalråd i Malmö är årets mottagare av Svensk Cyklings politikerpris. Detta för att hon är "tongivande i landets främsta cykelstad Malmö".


Svensk Cykling delar varje år ut ett pris till den politiker som under det senaste året verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter för folkhälsa, miljö och trafiksituation. Årets upplaga av Svensk Cyklings politikerpris går till Miljöpartiets kommunalråd i Malmö, Karolina Skog. Hennes politiska arbete i Malmö präglas av stor omsorg om att påverka staden i en hållbar riktning med klimatsmarta och yteffektiva transportmedel, där cykeln har en självklar roll i den utvecklingen.

Karolina Skogs engagemang för cykling är omvittnat och respekterat i vida politiska kretsar, och har aktivt bidragit till att Malmö tagit ledartröjan som en fullt utvecklad cykelstad i Sverige.

– Det är väldigt roligt att det arbete som gjorts med framkomlighet för cykling i Malmö uppmärksammats, att få det här priset känns som ett kvitto på att det går framåt. En cykelvänlig stad är en trevlig stad. Men jag ska fortsätta för att Malmö ska vara ledande i Sverige, och vara en av de europeiska städer som nämns som föredöme på cykelområdet, säger Karolina Skog, trafikkommunalråd i Malmö.

Svensk Cyklings ordförande Klas Elm tycker att valet av årets mottagare av politikerpriset kändes självklart:

– Det betyder väldigt mycket för en stad av Malmös storlek att en tongivande politiker har ett så uttalat och aktivt engagemang för cykling, och valet av Karolina Skog kändes både lätt och självklart, hon är en värdig mottagare av priset.
Svensk Cyklings motivering till valet av årets pristagare:

Karolina Skog har ett omvittnat starkt engagemang i cykelfrågor, som tar sig uttryck i ett resultatorienterat politiskt arbete med en övergripande ambition att skapa bästa möjliga förutsättningar för cykling i Malmö. I detta arbete har hon på satt cyklandets samhällsekonomiska förtjänster som energieffektivt, hälsosamt och ekonomiskt transportmedel i sitt rätta sammanhang.

Barnperspektivet är en viktig aspekt för varje modern cykelstad med självaktning. Karolina Skog har föredömligt formulerat sin vision om att tolvåringar i Malmö ska kunna cykla själva till skola, vänner och fritidsaktiviteter. Hennes driv i frågan om att stärka cykelpendling mellan Malmö och grannstaden Lund är ett annat exempel på hur hennes politiska arbete verkat för cykling i ett bredare sammanhang.

Att hon är en av de tongivande krafterna som profilerat Malmö som landets främsta cykelstad råder det inget tvivel om, och det gör henne till en värdig mottagare av Svensk Cyklings årliga politikerpris.