Skip to main content

Nyhetsarkiv

Leksakshandeln säljer mer skyddsnät än studsmattor!

Studsmatta 450

Inför SVT:s program Plus förra veckan gick man ut med uppgiften att många återförsäljare säljer studsmattor utan nät trots att det inte är tillåtet.
I detta finns det oklarheter eftersom det för närvarade saknas säkerhetsstandard.
- Dessutom säljer leksaksfackhandeln idag fler nät än mattor, säger Lena Hedö, informationschef på branschorganisationen Leksaksbranschen.

En studsmatta för hemmabruk är per definition en leksak. För leksaker gäller generellt att de ska uppfylla kraven i de europeiska säkerhetsstandarderna för leksaker. Om en viss typ av leksak medför risker som inte täcks in av någon sådan standard gäller istället att leksaken ska ha godkänts av särskilt utsedda provningslaboratorier. Den formella beteckningen på denna process är att sådana leksaker ska ha genomgått en EG-typkontroll hos ett anmält organ.

Lena Hedö berättar att det för närvarande inte finns någon europeisk säkerhetsstandard för studsmattor för hemmabruk.

- Det finns förvisso en standard för andra så kallade "aktivitetsleksaker" för hemmabruk som exempelvis gungor och rutschkanor, men den anger specifikt att den inte omfattar studsmattor. Arbete pågår dock med en ny standard som ska ange krav och provningsmetoder just för dessa studsmattor. Den kan komma att publiceras i slutet av 2014 av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Den kommande standarden ställer krav på att studsmattor för hemmabruk med diameter över 1,5 meter ska vara försedda med skyddsnät, d v s de inte anses säkra om de inte är försedda med skyddsnät. När de "anmälda organen" idag provar studsmattor så sneglar de förstås på den kommande standarden och tillämpar i princip samma krav. De utfärdar alltså sannolikt inget EG-typintyg om de inte har testat studsmattan med skyddsnätet och det intyg de utfärdar kommer att baseras på att mattan är försedd med det provade skyddsnätet. Eftersom intyget avser studsmatta och skyddsnät så kan man hävda att en matta som säljs utan nät inte uppfyller de krav som använts vid godkännandet.

- Slutsatsen av resonemanget blir att man kan hävda att en studsmatta ska säljas med skyddsnät redan idag - även om standarden med detta krav inte förväntas bli klar förrän sent 2014. Alla inblandade - tillverkare, importörer och distributörer - har i olika grad ansvar för att leksaker som säljs är säkra. En distributör som får vetskap om att en leksak de säljer inte uppfyller säkerhetskraven, ska sluta sälja den, säger Lena Hedö och tillägger att det som kanske fortfarande kräver en liten juridisk utredning är om det är olagligt av en distributör att sälja enbart en studsmatta om kunden insisterar på att de redan har ett skyddsnät hemma.

Efter kontroll med leverantörer så vet Leksaksbranschen att leksaksakshandeln idag säljer 11 procent fler skyddsnät än studsmattor.

- Det tycker jag visar att vi tar vårt ansvar och säljer studsmatta och skyddsnät som en given enhet., säger Lena Hedö och påpekar att det också finns vissa praktiska problem i sammanhanget.

- Att sampacka en fyrameters studsmatta och skyddsnät i samma kartong låter sig inte göras då en sådan enhet skulle väga närmare 100 kg.

Fakta i texten är hämtade från en kommande artikel i tidningen Leksaksrevyn. Författare är Christian Wetterberg, verksam inom Lego-koncernen samt behjälplig i Leksaksbranschen när det gäller standardiserings- och säkerhetsfrågor.