Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya myter och vilseledande uttalanden om leksakers säkerhet

Vilseledande påståenden om leksakers säkerhet kommuniceras ofta till allmänheten. Allmänheten skall ha tillgång till fakta, så att den kan fatta välgrundade beslut om att köpa säkra leksaker till sina barn. Vi vill därför avslöja vanliga myter om leksakssäkerhet och förse allmänheten med fakta.
Här fortsätter vi nu att publicera ett par aktuella myter med tillhörande sanningar:

Myt:
Vi har en lång historik av säkerhet och har investerat stora belopp i forskning och utveckling för att säkerställa att våra produkter är säkra
Sanning:
Leksaker tillverkas av material som har en lång historik av säker användning. I förekommande fall måste de ämnen som används i leksaker riskbedömas för att se till att de är säkra att använda. Seriösa leksakstillverkare använder inga material som inte uppfyller de stränga EU-kraven på säkerhet.

Myt:
Leksakstillverkare använder ibland kemikalier om vilka det finns liten kunskap och som kan vara farliga
Sanning:
Alla ämnen som seriösa leksakstillverkare använder är säkra att använda i leksaker och används ofta tack vare sina säkra egenskaper. Vi har en lång historik av säkerhet och fortsätter att investera stora belopp i forskning och utveckling för att garantera säkerheten för våra produkter och för att se till att det inte finns någon hälsorisk kopplad till de kemikalier som används.