Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya forskningsprojekt på temat "E-handel och digitalisering"

Fem nya forskningsprojekt, med informationsteknologi som gemensam nämnare, har nu beviljats medel. Närmare tolv miljoner avsätts till de nya projekten som startar i höst och beräknas pågå under två år framåt.

– Det är med stort intresse vi finansierar dessa fem projekt som kan bidra med kunskap om e- handel och andra typer av digitalisering av handeln idag, säger Andreas Hedlund, vd på Handelns Utvecklingsråd.

E-handeln och ny informationsteknik innebär stora utmaningar för handeln och det gäller att ha kunskap för att bli framgångsrik. De nya krav som ställs kan vara svåra att leva upp till för företagen och då är forskning viktig för att ta fram kunskap som matchar de nya villkoren.

De beviljade projekten är:

E-handelns värdeskapande returprocess
Projektledare: Daniel Hellström, Lunds tekniska högskola

Handelns digitalisering och förändrade affärsmodeller: Möjligheter och utmaningar för den fysiska butiken
Projektledare: Anna Jonsson, Handelshögsskolan vid Göteborgs universitet

Medialiserad shopping – hur smartphones förändrar kunders shoppingvanor
Projektledare: Mart Ots, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

E-handel med dagligvaror – Dess påverkan på ekonomi, hållbarhet och nätverksorganisering av distribution
Projektledare: Frans Prenkert, Örebro universitet

Kundens kanal(k)val – Hur ska handeln möta kundbehov i digitala kanaler?
Projektledare: Åsa Wallström, Luleå tekniska universitet