Skip to main content

Nyhetsarkiv

Angående höjd arbetsgivaravgift för sommarjobbande ungdomar

 250

Kjell Berg driver Sibylla Bergs Kiosk i Haninge söder om Stockholm. Han är engagerad i frågan om höjd arbetsgivaravgift för sommarjobbande ungdomar och har skrivit ett debattinlägg som vi publicerar nedan. Själv har han tagit kontakt med lokala politiker och medier och han uppmanar er alla att göra detsamma.

Oppositionen föreslår att vi ska höja arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Ett förslag som är direkt förkastligt och förödande för dagens ungdomar.

Det kommunen och privata entrepenörer har gemensamt när det gäller sommarjobbande ungdomar är att båda tar ett stort ansvar för dessa. Ungdomar är idag en utsatt samhällsgrupp då de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, på grund av liten eller ingen tidigare arbetslivserfarenhet. I Haninge kommun finns många olika branscher som anställer ungdomar under sommaren. Feriearbetande ungdomar återfinns i spel- och tobaksbutiker, hönserier, livsmedelsaffärer, golfaffärer, ridanläggningar, mark- och trädgårdsfirmor, restauranger, kiosker, hotell, med mera.

Vid dessa anställningar, innebär det för de privata entreprenörerna att antingen ägaren eller någon annan av den etablerade personalstyrkan måste sätta av mycket tid till ungdomarna så att det inte sker några olyckor och så att de får en bra och trygg ingång i arbetet. Ägaren och de andra fast anställda ägnar alltså extra tid och kraft för att lotsa dem rätt på samma sätt som kommunen gör med de feriejobb som de anordnar.

Att i det läget höja arbetsgivaravgiften för de här ungdomarna vore totalt vansinne. Höjer man arbetsgivaravgiften blir resultatet att arbetsgivarna ser sig om efter mer erfaren personal som är mer självgående; vuxna arbetstagare som kan komma hit från hela Europa och jobba under tre månader som det är fritt att göra. Därigenom kommer den redan utsatta gruppen ungdomar få det än svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Många branscher lever redan under andra osäkra förutsättningar, till exempel inom turistnäringen i Haninge kommun, där man är väldigt väderberoende utefter kusten. Ju högre arbetsgivaravgifterna blir, desto mer restriktiv måste arbetsgivaren bli för att kunna trygga sin verksamhet. Med andra ord leder det till osäkrare anställningar och en större press på kommunen att ordna arbetstillfällen. En situation som innebär sämre möjligheter för ungdomarna, då kommunen i regel tillhandahåller jobb med lägre lön. Ett hårt slag även för skattebetalarna som ju i slutändan betalar den notan.

I Haninge kommun blomstrar skärgården under sommarmånaderna. Detta innebär att det blir väldigt lugnt i tätorterna, särskilt under juli månad. Med den här lägre arbetsgivaravgiften kan man anställa ungdomar så att både ägarna och den ordinarie personalen kan ta semester. Med en dyrare arbetsgivaravgift kanske många istället tvingas att hålla stängt denna period, som restauranger, spelbutiker, kiosker, med mera. En ekonomisk förlust för alla parter, där ungdomarna blir värst drabbade och helt utan jobb.

Idag har vi halv arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år, något oppositionen vill ändra på. De vill återgå till full arbetsgivaravgift och hävdar att det var fler jobb sommaren 2006, då full arbetsgivaravgift betalades. Men största orsaken till detta var de undermåliga skattekontrollerna, vilken ledde till att löner i stor omfattning betalades ut svart. Det vill säga, många betalade varken de höga arbetsgivaravgifterna eller de sociala avgifterna.

Ett räkneexempel: Du är 16 år gammal och får 75 kr/h. Räknar man bort de sociala avgifterna och arbetsgivaravgifterna får du ut 10 000 kr/mån, motsvarande 60 kr/h. Räknar du in sociala avgifter och halv arbetsgivaravgift blir summan arbetsgivaren betalar 13 800 kr/mån. Betalar du sociala avgifter och full arbetsgivaravgift som oppositionen vill införa betalar du 15 600 kr/mån. Skulle vi nu bara få betala 10 000 kr/mån som många gjorde 2006, skulle vi således ha väldigt liten arbetslöshet bland ungdomar som vill ha sommarjobb.

Idag har skattemyndigheterna fått ökade resurser att kontrollera alla branscher. Något som gör att vi alla konkurrerar på samma villkor och vi har fått sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. Tack vare detta har de privata entreprenörerna kunnat skapa ärliga arbetsförutsättningar för ungdomar som fått en god ingång i arbetslivet med schyssta avtal efter fackets villkor.

Anser oppositionen fortfarande att det var mycket bättre arbetsvillkor för ungdomar 2006 än det är nu, när inte svart arbetskraft längre förekommer i dessa branscher, då kan man ifrågasätta hur insatt oppositionen egentligen är i de här frågorna. Ska vi öka möjligheterna för dagens ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och nå 2006 år siffror, är snarare ytterligare sänkt arbetsgivaravgift den enda och riktiga vägen att gå. Att höja arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år vore en total katastrof för ungdomarna själva.

KJELL BERG