Skip to main content

Nyhetsarkiv

Tillsammans mot "dubbelstöten"

Dubbelstötetn 450

Konditori- och restaurangbranschen uppvisar lägst vinstmarginaler av alla näringar i Sverige, i snitt ynka 1 procent. Många av företagen har färre än tio anställda, majoriteten av dem unga. Oppositionens förslag på att fördubbla både restaurang- och konditorimomsen och arbetsgivaravgiften för unga, den så kallade dubbelstöten, skulle slå undan benen på både företagen och de unga som då får ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden eller förlorar sina jobb.


– Dubbelstöten kommer öka företagens kostnader med i snitt 15-20 procent. Har man en vinstmarginal på 1 procent är man chanslös. Då måste man skära i verksamheten och säga upp folk för att få det att gå runt, säger Eva Östling.

Hon är vd på Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen och kvinnan bakom kampanjen "Dubbelstöten". En aktion som syftar till att behålla sänkt restaurangmoms och sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. Sveriges bagare & konditorers vd Martin Lundell har bjudit in henne till momsfika för att stämma av nuläget i syfte att tillsammans kunna intensifiera jakten på momspoäng.

– Tack och lov finns det väl underbyggda rapporter från Skatteverket, Konjunkturinstitutet (KI) och Tillväxtanalys som alla bekräftar det vi säger. Momssänkningen har lett till lägre priser, ökad efterfrågan och en kraftigt ökad sysselsättning. Dessutom har konkurserna minskat. Och allt detta i en lågkonjunktur. Men tydligen räcker det inte för att övertyga oppositionen med Löfven i spetsen, säger Martin.

Precis som Martin spenderar Eva många av sina vakna timmar med att träffa företagare. Uppmuntrar dem till att räkna på vad dubbelstöten skulle innebära och sedan vidarebefordra siffran till en lokal politiker.

- Hittills har våra medlemmar skickat över 1000 brev till politiker, som samtidigt bjuds in till företagarens restaurang. Om fler företagare gör sin röst hörd kommer det att börja röra sig i de politiska leden.

Hon är övertygad om att Löfven och hans opposition då kommer att göra en kovändning.

– När fler och fler fakta och bevis poppar upp kan de inte med berått mod sabotera för tre av fyra företagare. Det är så många vi tror ligger i riskzonen för att behöva säga upp personal om dubbelstöten blir verklighet. De båda branschorganens medlemstidningar, BRÖD och Besöksliv, har varit viktiga verktyg i strävan att informera och påverka.

– Tidningen BRÖD når både makthavare och företagare, vilket gör att jag aldrig tänker sluta tjata om momsen. Inför förra valet skrev jag ju en hel bibba ledare i ämnet och någon av dem kan säkert ha bidragit till att även konditorier omfattades av momssänkningen, vilket inte var planen från början. Men jag instämmer med Eva. För att vi ska vinna det här måste vi påverka med kött och blod. Som i reportaget om Stålboms konditori på nästa uppslag.

Den politiska grundtanken med reformen var att skapa fler arbetstillfällen. 3500 nya jobb var målsättningen. Rapporter från KI och statliga myndigheten Tillväxtanalys visar på minst 4000 nya jobb som en direkt följd av momssänkningen. Låter ju rätt så lyckat.

Eva, du som debatterat med Stefan Löfven, varför är inte det här tillräckligt för en kovändning?

– Lövfen vill hellre lägga pengarna på andra satsningar, till exempel mindre klasser i skolan, fler specialpedagoger och läxhjälp. Han menar att företagen ju klarade sig bra före reformen. Men då blundar han för det faktum att antalet konkurserna har minskat och att medlemsantalet hos både SBK och Visita har ökat.

Och de inom oppositionen som ser reformen som ett sätt att ge unika förutsättningar till bara en bransch. Vad svarar du dem, Martin?

– Varför valde ni då att satsa på just restaurang- och cafébranschen från början? Kanske för att det otvivelaktigt är den bransch som erbjuder störst möjligheter för unga, lågutbildade och utlandsfödda att få jobb.

Text: Sara Trus