Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ännu fler myter och vilseledande uttalanden om leksakers säkerhet

Vilseledande påståenden om leksakers säkerhet kommuniceras ofta till allmänheten. Allmänheten skall ha tillgång till fakta, så att den kan fatta välgrundade beslut om att köpa säkra leksaker till sina barn. Vi vill därför avslöja vanliga myter om leksakssäkerhet och förse allmänheten med fakta.
Här fortsätter vi nu att publicera ett par aktuella myter med tillhörande sanningar:

Myt:
Leksaksindustrin är angelägen om att öka vinsten på bekostnad av barnens säkerhet
Sanning:
Säkerheten är leksaksindustrins högsta prioritet. Att upprätthålla en hög säkerhetsnivå är ett icke förhandlingsbart krav för leksakstillverkares rykte och överlevnad. Leksaksföretag investerar enorma resurser och ansträngningar för att garantera säkerheten på sina produkter.

Myt:
Om en leksak luktar, är det farligt
Sanning:
Att en leksak luktar betyder inte att den är farlig. Detsamma gäller för alla produkter. Leksaker som säljs i EU får inte innehålla ämnen som är farliga och som barn skulle kunna exponeras för.

Myt:
En stor andel av de testade leksakerna är farliga och överensstämmer inte med leksakers säkerhetsregler
Sanning:
Vi välkomnar all debatt som skulle kunna bidra till att förbättra leksakers säkerhet ännu mer. Men vi är bekymrade över att föräldrar och konsumenter får felaktig information och blir oroade i onödan av organisationer som drar nytta av den höga synligheten för leksaker (särskilt före jul) och de möjligheter detta erbjuder för mediebevakning. Dessa organisationer testar ofta mot andra begränsningar än de som fastställts i EU: s lagstiftning. Dessa EU-regler bygger på enighet bland ledande europeiska forskare och beslutsfattare och garanterar säkra leksaker. Sådana organisationer hävdar ofta att även leksaker som uppfyller alla EU:s säkerhetskrav, inte är säkra. Denna onödiga skrämselpropaganda skapar förvirring och vilseleder allmänheten. Vi ger vårt fulla stöd till marknadskontrollinsatser som säkerställer att leksaker som inte uppfyller alla krav tas bort från marknaden.